Tai Tung Shan (from Pak Kung Au to Mui Wo)
  • Tai Tung Shan (from Pak Kung Au to Mui Wo)
  • Oil on canvas
  • 180 x 300 cm (in 2 panels)
  • 2018

Wong Chun Hei

Paints Landscape